بازدید علمی گروه صنایع  
 

بازدید علمی از شرکت ناب استیل و شرکت ماشین سازی شمال پیروز، جهت آشنایی دانشجویان رشته صنایع مورخ ۲۴/ ۸/ ۹۶ ویژه دانشجویان

دختر برگزار گردید.

 

photo_2017-11-15_10-11-29 photo_2017-11-15_10-11-56


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ,۸ آذر , ۱۳۹۶

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان