فرمهای صندوق رفاه  
 

–   فرم درخواست وام صندوق رفاه دانشجویی

–  مدارک لازم

–  آشنایی با ضوابط و مقررات تسهیلات دانشجویی

–  شرایط استفاده از وام صندوق رفاه دانشجویی


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان