معاونت دانشجویی – فرهنگی  
 
 

نام :   همایون

نام خانوادگی :   بهشتی

مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

پست الکترونیکی :    Beheshti@aihe.ac.ir

—————————————————————————————————————-

 

 


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان