فرمهای دانشجویی  
 

۱ . فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل

۲٫  فرم کارورزی

۳ . فرم تسویه حساب

۴ . فرم پیشنهاد و درخواست تصویب پروژه ( پرپوزال )

۵ .  فرم اعلام پروژه

۶ .  جدول زمان بندی حضور انجمن های دانشگاه

۷ .  برگه در خواست وام شهریه


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان