اداره تربیت بدنی  
 

کارشناس اداره تربیت بدنی

 

 

– نام  :  رضا

– نام خانوادگی :  رمضانی

– مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد

– رشته تحصیلی  :  نانو فیزیک

– پست  سازمانی  :  کارشناس امور دانشجویی – فرهنگی

– آدرس الکترونیکی : Ramzani@Aihe.ac.ir


شرح وظایف اداره تربیت بدنی


– فعالیت های متن برنامه

در این بخش فعالیت های متن برنامه این اداره ضمن اخذ آمار و اطلاعات دانشگاه (برابر چارت شماره یک تربیت بدنی) اقدام به برنامه ریزی برای دروس

تربیت بدنی ۱ و۲ خواهران و برادران می نماید … دروس تربیت بدنی این عزیزان در حال حاضر مجموعه ورزشی حجاب برگزار می گردد که برای دروس

تربیت بدنی ۱ دانشجویان درس آمادگی جسمانی و برای تربیت بدنی ۲ رشته های تخصصی از قبیل تنیس روی میز، شنا، فوتبال و … تدریس می گردد.

– فعالیت های فوق برنامه

در این بخش نیز ه (برابر چارت فوق برنامه تربیت بدنی شماره۲) در سه مقطع تحصیلی کاردانی وکارشناسی و‌کارشناسی ارشد از بین دانشجویان ورزشکار

و مستعد با برقراری تمرینات ورزشی از میان دانشجویان گرفتن تست توسط مربیان رشته مربوطه استعداد یابی گردیده و تیم مورد نظر جهت شرکت در

مسابقات منطقه ای، سراسری و المپیادها تشکیل می شود. این واحد همه ساله در برخی ازرشته های مصوب اداره تربیت بدنی دانشگاه از قبیل: ،فوتسال

، بدمینتون ،تنیس روی میز ، ، فوتبال ، کشتی فرنگی و آزاد فعالانه شرکت می نماید.


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان