اداره رفاه و تغذیه  
 
 

کارشناس اداره رفاه و تغذیه

 وظایف و عملکرد اداره تغذیه

راهنمای دریافت کارت الکترونیکی تغذیه و استفاده از آن

 آیین نامه های بهداشتی

 برنامه غذایی ماهانه

 بخش بوفه و تکثیر دانشجویی

ارتباط با کارشناس


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان