بخش بوفه و تکثیر دانشجویی  
 

– کارشناس بخش بوفه و تکثیر دانشجویی

 

 

نام : آتنا                                                      

 

نام خانوادگی : مشهدی

 

ارتباط با کارشناس :  mashhadi@aihe.ac.ir

 

شرح وظایف بخش بوفه و تکثیر دانشجویی:
وظیفه این قسمت ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن به دانشجویان است. ارائه مواد غذایی بسته بندی شده و استاندارد و تهیه غذای سالم با رعایت کلیه موازین بهداشتی از اعم وظایف متصدیان بوفه هاست.از سوی دیگر ارائه خدمات تکثیر ٬ تایپ پایان نامه ها با کیفیت مطلوب از وظایف متصدیان تکثیر است. هردو بخش زیر نظر روزانه کارشناسان اتوماسیون ها ی مستقر در  دانشگاه  می باشد


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان