ارتباط با مشاوران  
 
 
دانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی آیندگان به منظور آگاهی از خدمات مرکز و نیز به منظورتعیین وقت جهت مشاوره های حضوری می توانند طبق جدول ذیل به دانشگاه مراجعه نمایند :
– برادران : روزهای زوج هرهفته ساعت ۱۰ الی ۱۲
– خواهران : روزهای فرد هر هفته ساعت ۱۰ الی ۱۲
ضمنا  می توانید از آدرس ایمیل زیرجهت ارتباط با مشاوران استفاده نمایید :
پست الکترونیکی برادران : Roshani@aihe.ac.ir
پست الکترونیکی خواهران : Arabpoor@aihe.ac.ir

 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان