خدمات مرکز مشاوره  
 

در حال حاضر خدمات زیر در دفتر مشاوره دانشجویی ارائه می گردد:
– برگزاری جلسات مشاوره فردی و حضوری
– ارائه خدمات  مشاوره تلفنی
– معرفی و امانت کتاب در زمینه های روانشناسی و مشاوره
– برگزاری کارگاه های آموزشی
– برگزاری سمینارهای آموزشی
– ارائه خدمات مشاوره گروهی
 


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان