مرکز بهداشت و درمان  
 

شرح وظایف پزشک معتمد


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : شنبه ,۱۸ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان