نقل و انتقالات  
 

ورود به سامانه تقل و انتقالات وزارت علوم

آیین نامه نقل و انتقالات موسسات غیر انتفاعی


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : شنبه ,۱۸ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان