اطلاعیه ها

ارتقا مرتبه علمی سرکار خانم دکتر پورآهنگریان

ارتقا مرتبه علمی سرکار خانم دکتر پورآهنگریان

بدینوسیله ارتقا مرتبه علمی سرکار خانم دکتر پورآهنگریان، عضو هیأت علمی گروه برق دانشکده کامپیوتر و برق و معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی، را از مربی به استادیاری تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق همراه عزت و سلامت را برای ایشان آرزو می نماییم

ادامه مطلب