شـورای آموزشی

 شورای آموزشی

‌- به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیت‌های آموزشی، شورای آموزشی تشکیل می‌شود.

- اعضای شورای آموزشی عبارت‌اند از:

‌الف) معاون آموزشی دانشگاه

ب) معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ج) معاونان آموزشی دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها

‌د) مدیر کل امور خدمات آموزشی دانشگاه

ه) دو تن از چهار تن اعضای هیأت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای دانشگاه.

- وظایف شورای آموزشی دانشگاه عبارت است از:

‌الف) همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رییسه.

ب) ارائه پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای دانشگاه از جمله:

  • برنامه‌های آموزشی
  • نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب مصوبات
  • آیین‌نامه‌های آموزشی
  • طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه‌مدت و میان مدت
  • ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

ج) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع می‌دهد.

‌د) بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه.

ه) بررسی پیشنهاد تأسیس رشته‌ها و دوره‌های جدید دانشگاه

‌و) بررسی متون جزوه‌ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه

‌ز) بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته‌های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروه‌های آموزشی و تأیید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی.

ح) بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تأیید گروه آموزشی ذیربط از طریق رییس هر دانشکده به‌شورای آموزشی ارجاع شود.

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۸۵۶